Kurser

“At begynde at tage på spejderkurser, er noget at det bedste jeg har fået lov til at opleve som spejder. Jeg fik lov til at komme væk hjemmefra, fik et tættere sammenhold med nogle af pigerne fra gruppen, samt et nyt netværk af spejdervenner i hele Danmark. Og vigtigst af alt: jeg lærte at tænke selvstændigt og at tage ansvar.” – Katja, tropleder i Gentofte-Vangede

Så snart du fylder 12 år, har du mulighed for at deltage i spejderkurser hos De Grønne Pigespejdere. Der er kurser om alt fra lejrliv og pionering til kanoturer eller blot en lørdag med fart over feltet. Der kan være fokus på alt fra spejderskills til nye venner, krydret med ansvar, gåpåmod og nye ideer. Måske er det noget for dig?

Lyder det som noget for dig, så tjek pigespejder.dk eller snak med en af dine ledere 🙂

Hvad laver man egentlig, når der er pause mellem modulerne? Få et indblik i fællesskabet og spejderånden blandt de piger, der deltog i Ungleder 2018.

Kurser og uddannelse er et vigtigt fokusområde for De grønne pigespejdere. Med afsæt i missionen om at gøre piger og kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale har De grønne pigespejdere i årene 2016 til 2020 fokus på fire indsatsområder: Pigespejdere flytter sig, ledere går nye veje, grupper udvikler fællesskaber og spejderbevægelsen gør børn og unge til ansvarlige verdensborgere.

Kursus- og uddannelsesområdet understøtter især det strategiske mål om, at alle ledere hvert år deltager i mindst én uddannelsesaktivitet. De grønne pigespejdere har mange forskellige kursustilbud. De retter sig mod både unge og voksne, og de har fokus på at dygtiggøre ledere og udvikle såvel de spejderfaglige som de personlige kompetencer. Uddannelsesaktiviteten skal være relevant for den funktion, der varetages, så ud over De grønne pigespejderes kurser kan det også være nyttigt at orientere sig om kurser, der udbydes lokalt, i Dansk Ungdoms Fællesråds regi eller i tværkorpslig sammenhæng.

I De grønne pigespejderes arbejde er seks grundlæggende principper centrale for den uformelle læring: Børn leder børn, learning by doing, læring i små grupper, progression i ansvar og læring tilpasset den enkelte, samarbejde med andre som er forskellige fra én selv, og bevidsthed om at drage omsorg for vores omverden.

På baggrund af disse principper får medlemmer af De grønne pigespejdere allerede fra en ganske ung alder ansvar for egen og andres lærning. Dette ansvar stiger med alderen og den lederuddannelse, de gennemfører.