Kursusmuligheder

Hvis du vil på et kursus så tag fat i en tropleder, så hjælper vi med tilmeldingen.

12 års kursus

Det første kursus man som grøn pigespejder kan deltage i er 12-årskurset, hvor man kan blive tilmeldt som deltager i det år, man fylder 12 eller 13 år.

På dette kursus bliver deltagerne bevidste om egen læring, og de bliver mere fortrolige med De grønne pigespejdere som organisation og det nationale og verdensomspændende netværk, de får gennem deres medlemskab af en lokal gruppe hos De grønne pigespejdere.

Deltagerne får desuden nogle grundlæggende personlige færdigheder, der gør dem i stand til at indgå i samarbejdsrelationer med andre, som de ikke kender på forhånd, og opnår en større læringsparathed gennem udforskning og udfordring af personlige grænser.

vi har rigtige gode erfaringer med at sende pigerne på 12 års kursus, det styrker pigerne på en unik måde og de kommer altid hjem med højt humør og en masse oplevelser i baggagen.

Ungleder

Fra det år, hvor medlemmerne af De grønne pigespejdere fylder henholdsvis 13, 14 og 15 år, har de mulighed for at deltage i ungleder 1, 2 og 3, der er den kursusrække, der giver den enkelte deltager redskaber til at lede eget liv, skaber engagerede og ansvarsbevidste ledere og udruster deltagerne til at tage selvstændigt ansvar som leder for yngre piger.

Ungleder 1 har specielt fokus på at opleve og afprøve praktiske spejderfærdigheder.

Ungleder 2 introducerer spejderne til ledelse af sig selv og andre. På dette kursus lærer de bl.a. at opbygge, planlægge og afholde aktiviteter for andre.

På ungleder 3 prøver deltagerne i højere grad kræfter med at lede og tage ansvar for sig selv og andre.

Læs mere om Unglederuddannelsen her, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende Unglederkurser.

Følg også Ungleder på Facebook: Ungleder – Uddannelse for seje grønne piger

Ungleder X

Dato og tidspunkt:
03/08/2019 – 11/08/2019
Beskrivelse:

Ungleder X er kurset for dig, der har ledererfaring og er fyldt 17 år.
Kurset der har rullet gennem det danske land 2 gange før er også kendt under titlen “ledelse i anvendelse”. Det er i meget høj grad deltagernes mod, ydmyghed, hårde arbejde, nysgerrighed, kommunikationsfærdigheder og ledelsesevner, der bestemmer hvad hver enkelts udbytte bliver.

Så glæd dig til Ungleder X og sæt allerede nu X i kalenderen!

Mere info og tilmeldingslink kommer senere.

Instruktør- og træneruddannelsen

Fra 16-årsalderen har medlemmer af De grønne pigespejdere desuden mulighed for at uddanne sig til instruktører. På dette kursus får deltagerne kompetencer på et højt niveau i at formidleet givent fagområde til andre. Fra 18-årsalderen er det muligt at bygge oven på denne uddannelse med et trænerkursus, som er det kursus, der giver deltagerne den teoretiske ballast til at fungere som kursusledere. Udnævnte trænere anerkendes for deres kompetencer på globalt niveau i WAGGGS.

Sideløbende arrangeres der jævnligt kurser for medlemmer over 16 år i forskellige spejderfaglige emner, der ud over at viden inden for det pågældende felt også giver deltagerne yderligere lederkompetencer.

Fjeldgruppen

Fjeldgruppens kurser er kun for patruljeledere og tropledere.

Fjeldgruppen blev grundlagt i 1974 af nogle fjeldinteresserede seniorspejdere fra DDS, rovere fra KFUM og rangere fra De grønne pigespejdere, alle med interesse for fjeldture i spejder-regi.

Fjeldgruppen er fortsat meget aktiv og har de sidste 3 år arrangeret 8-14 årlige kurser. Skulle du have lyst til at deltage på nogle af disse kurser, kan du læse mere og tilmelde dig her.

 

Roland 1

På Roland 1 kommer du med i en patrulje af spejdere fra hele landet. Efter en uges træning er I en lille elite-enhed af spejdere med styr på lejrliv og et fantastisk sammenhold. Du vil opdage, at der er mange spejdere som dig i hele landet.

Der er nogle, der siger, at spejderånden findes i sin reneste form på et Roland 1 kursus. Du sover i telt, laver mad over bål og tager på løb sammen med din patrulje. Inden længe kan du binde tyve-knob med lukkede øjne og lede din patrulje igennem alt slags terræn.

Det er nemt at finde nye venner på et spejderkursus, for alle er en del af noget større. Den stab, som laver kurset, har selv været på Roland engang.  Nu afholder de kurset, samtidig med at de giver deres færdigheder videre.

Kurset er for spejdere mellem 13 og 15 år. Det afholdes flere steder i landet, og ligger som regel i sommerferien eller i påsken. Hvis du kigger i kalenderen, kan du se de kommende kurser og tilmelde dig.

Roland 2

Hvad tror vi på som spejdere?
Hvorfor virker Learning By Doing?
Hvordan laver man en fed oplevelse for sine spejderkammerater?

På Roland 2 får du en dybere indsigt i, hvordan spejdermetoden fungerer. Du lærer nogle af de tricks, din leder kender, og du får en masse viden om både mennesker og planlægning.

Mens du lærer andre spejdere at kende, lærer du måske også noget om dig selv?

Kurset er både teoretisk og praktisk, og du vil opleve, hvad frihed under ansvar betyder, når du planlægger patruljedøgn og klarer dig uden hjælp fra ledere.

Når du har været på Roland 2, kan du stå for møder og ture for din patrulje. Du lærer at stå foran andre og instruere, og du bliver klar til at tage et større ansvar i din patrulje og i din hverdag.

Kurset er for spejdere mellem 14 og 16 år. Meget af kurset foregår indendørs, og det afholdes som regel i påsken eller efterårsferien.

Diamant

Diamant er et praktisk kursus, som Roland 1, men meget mere udfordrende. Du lærer at håndtere pressede situationer, og når du bliver presset, lærer du dig selv og din patrulje bedre at kende.

På Diamant kan alt ske. Det bliver større, vildere og vådere end du er vant til, og hvert Diamant-kursus er forskelligt, så vær beredt på lidt af hvert! På kurset har du en super kompetent stab, der guider dig igennem de fysiske udfordringer og din personlige udvikling.

Du kommer hjem fra Diamant med ømme fødder, nye venner og følelsen af at kunne dobbelt så meget, som da du tog afsted.

Diamant er for spejdere mellem 15 og 17 år. Det foregår udenfor i påsken eller i efterårsferien. Afprøv dig selv i nye situationer, hold hovedet koldt og mød spejdere fra hele Danmark. Husk på: Diamanter skabes under pres.

Diamant Extrem

Diamant Extrem er for spejdere, der har gennemført Diamant og trænger til at få brudt endnu flere grænser. Ligesom på Diamant, klarer du dig kun, hvis du arbejder sammen med andre og holder hovedet koldt.

Staben vil presse dig på alle tænkelige måder, og du lærer hvad og hvor meget du kan bidrage med i pressede situationer. På kurset vil du arbejde sammen med andre i grupper, der ikke nødvendigvis ligner den klassiske patrulje og du vil få indsigt i hvordan både du og andre reagerer i forskellige situationer.

Diamant Extrem er hovedsageligt et fysisk udendørs kursus, hvor fokus ligger på individuel læring og hvor man lærer at forstå sig selv bedre.

Kurset er for spejdere mellem 18 og 20 år, og foregår som regel i efterårsferien.